Wat vindt ’n Doarp

Wat vindt ’n Doarp

Dat is de naam van de nieuw in het leven geroepen doarper denktank.

Wij zijn een groep enthousiaste Denekampers, die met veel energie aan de slag gaan met maatschappelijke vraagstukken in Denekamp. Het doel van de werkgroep is dan ook het in alle mogelijke opzichten verbeteren van de leefbaarheid van het dorp op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, entertainment, huisvesting, onderwijs, dorpsgezicht en sport.

De denktank – bestaande uit vrijwilligers, jong en oud, die representatief zijn voor alle geledingen van Denekamp – komt een aantal keren per jaar bijeen om te brainstormen over mogelijke verbeterprojecten. Is er een goed idee, en wordt dit gedragen door Wat vindt `n Doarp maar vooral ook door de bevolking, dan wordt een projectgroep samengesteld met zowel personen van binnen, als ook Denekampers van buiten de werkgroep. Het is dus niet voor niets dat de werkgroep “Wat vindt `n Doarp” heet. Oftewel: veur Köttelpeer’n, deur Köttelpeer’n. De benodigde financiële middelen voor een project, kunnen op diverse manieren worden ingevuld. Denk daarbij aan subsidies, gemeentelijke bijdragen en/of sponsoring.

Suggesties? Stuur uw suggestie dan naar ons toe.


Wat vindt ’n Doarp is niet politiek gebonden. Doordat Wat vindt’ t n Doarp geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Denekamp en haar inwoners. Hierbij dient men zich goed te realiseren dat de leden en het bestuur van Wat vindt’ n Doarp vrijwilligers zijn, welke niet in dienst van de gemeente staan, maar juist in dienst van de inwoners van Denekamp.


Actuele projecten

De mensen achter
Wat vindt ’n Doarp

Leden Wat vindt 'n Doapr

Contact