Projecten


Hieronder een overzicht van de actuele projecten waar wij ons voor inzetten.

Verbetering Wandelpaden

Gerealiseerd september 2023: Watertappunt

Denekamp 750

Verbetering van de wandelpaden bijv. tussen Beuningen en Denekamp.

Als je een wandeling maakt van Denekamp naar Beuningen, bijvoorbeeld via het Singraven en de tunnel onder de Oldenzaalsestraat, dan is de weg terug via de Oude Dijk niet veilig.

Een watertappunt op het Nicolaasplein.

Zo kun je gemakkelijk tijdens het fietsen, wandelen of hardlopen je waterflesje gratis met vers kraanwater vullen. Dat is handig als je onderweg bent, voorkomt plastic afval en is lekker én gezond.

In 2027 bestaat Denekamp 750 jaar. Reden om groots feest te vieren. Het toeval wil dat in dit jaar ook Hugo van den Denekamp is gepland.

Busroute

Omni (sport)
vereniging

Semi-permanente pleinoverkapping

Op dit moment loopt de busroute, gezien vanuit Oldenzaal, uitsluitend aan de westkant van Denekamp. Er bestaat grote behoefte aan ook een busroute aan de oostkant van het dorp.

Wat kunnen de grootste sportverenigingen (voetbal, tennis, volleybal en zwemmen) binnen Denekamp betekenen omtrent omnisport in combinatie met de ‘brede school’-ontwikkelingen en gymzaal.

Semi-permanente pleinoverkapping, die gebruikt kan worden voor evenementen op het plein. Te denken valt aan de kerstmarkt, maar ook aan eenmalige evenementen zoals in het recente verleden het feest omtrent het 100-jarig bestaan van Brummelhuis.

Behoud muziekvereniging

Wonen

Het aantal leden van muziekvereniging De Eendracht is dermate hard teruggelopen, dat de vereniging op het randje van haar bestaansrecht zit. Het bestuur heeft een plan bedacht om de vereniging in een andere vorm nieuw leven in te blazen.

In Denekamp is er een grote behoefte aan woningen, voornamelijk voor de doelgroep starters en senioren. Dit is ook een conclusie die komt uit de enquête die is uitgevoerd onder de jongeren in Denekamp.