Behoud muziekvereniging in Denekamp

Het aantal leden van muziekvereniging De Eendracht is dermate hard teruggelopen, dat de vereniging op het randje van haar bestaansrecht zit. Het bestuur heeft een plan bedacht om de vereniging in een andere vorm nieuw leven in te blazen. Maar daarvoor heeft het wel een breder draagvlak in Denekamp nodig en ook een bredere groep mensen om verder mee te denken.

Er ontstaan in Denekamp de komende jaren kansen om muziekonderwijs meer te verbinden met de scholen en de buitenschoolse opvang. Waardoor het aantal muzikanten weer zou kunnen gaan groeien. Een (ver)nieuw(d)e muziekvereniging zou als doel moeten hebben om muziekonderwijs op alle instrumenten te stimuleren en “samen muziek maken” te bevorderen in welke vorm dan ook. Zodat we in Denekamp ook in de toekomst nog kunnen genieten van live muziek van eigen bodem.

Of het nu gaat om een kapel, een band of orkest, het begint met een goede muzikale basis.

Wil jij hierover mee denken?