Wonen

In Denekamp is er een grote behoefte aan woningen, voornamelijk voor de doelgroep starters en senioren. Dit is ook een conclusie die komt uit de enquête die de Greune Köttelpeerkes een tijd geleden hebben uitgevoerd onder de jongeren in Denekamp.

Door woningen te creëren voor starters en senioren, blijft deze doelgroep in Denekamp wonen. Het is belangrijk voor de gemeenschap dat het een aantrekkelijke woonbestemming blijft voor jong en oud.

De activiteiten van de werkgroep bevinden zich nog in de onderzoeksfase. De werkgroep wil graag een facebookpagina om een grotere groep mensen te bereiken. Input van bewoners is erg belangrijk. Als er vanuit de gemeente een uitnodiging binnenkomt betreffende ‘wonen’, dan zullen wij daar als werkgroep zeker op inspringen.

Benno Hermelink, Bob Wolbert en Lotte Morsink